Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jog-ÁSZ

Cikkek

2017.09.22

A szülői gondatlanság büntetőjogi következményei

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

A szülői gondatlanság súlyos következményekkel is járhat. A tragikus balesetek bekövetkezésekor egyúttal bűncselekmény is megvalósul, amikor a szülő gondjaira bízott gyermek – előbbi hanyag gondatlansága miatt – életét veszti. A magatartás minősítése: gondatlanságból elkövetett emberölés. - Egy 2014-es ítélet tanulságai

 
Teljes bejegyzés

2017.09.14

A hatályon kívül helyezést megalapozó, lényeges eljárási szabálysértések

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

 Az ellenkérelemre, vagy beszámítási és egyéb kifogásra elegendő az ítélet indokolásában kitérni és ismertetni, hogy az milyen okok miatt és milyen mértékben hatott, vagy nem hatott ki a rendelkező rész tartalmára. A jogszabály előírásainak nem felel meg az a határozat, amelynek az indokolásából kell feltételezni azt a döntést, amelyet pontos és félreérthetetlen megfogalmazásban a rendelkező résznek kellene tartalmaznia. A rendelkező rész esetleges hiányosságait ugyanis nem pótolja az ítélet indokolásában rögzített okfejtés.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.13

Elhibázott nyomozások okai és következményei

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

A rendőrség munkája - karöltve az ügyészséggel – alapozza meg a felelősség kérdésében döntő bíróság ítéletét. A bírót a legnagyobb befolyás ezen irányból éri, hiszen a fenti szervek által rendelkezésre bocsátottak alapján ismeri meg az ügyet, majd pedig a bizonyítási eljárás befejeztével az előbbiekre is figyelemmel alakítja ki végső döntését. Az elkövetett hibák következménye pedig nem kevesebb lehet, mint egy olyan súlyos bírói tévedés, mely végső soron egy ártatlan ember elítélését vagy épp valójában bűnös felmentését eredményezi.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.13

A szakértők díjjegyzékeinek jellemző hibái

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

Nem állapítható meg olyan szakértő részére díj, akit a bíróság engedélye nélkül vont be a kirendelt szakértő. A szakértő nem számíthat fel díjazást az olyan ismeretek elsajátítása végett kifejtett tevékenységéért, amelyekkel szakértői mivoltánál fogva rendelkeznie kell. Megjegyzendő továbbá, hogy az igazságügyi szakértői intézmény és az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértők esetén speciális szabályok vannak az IM rendeletben, melyek lényege, hogy a szakértői intézmény alkalmazásában álló szakértő, vagy az egyetemi intézet alkalmazásában álló szakértő külön díjazásra nem jogosult.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.13

A gyorsított szabálysértési eljárás gyakorlati problémái

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

Kutatási eredmények azt igazolják, hogy majdnem minden gyermekkorú vagy fiatalkorú elkövetett már valamilyen szabálysértésnek vagy bűncselekménynek tekinthető cselekményt. Az ilyen esetek legnagyobb százaléka azonban olyan jelentéktelen, hogy a hatóságok nem is szereznek róla tudomást. A bírósági tapasztalat azt mutatja, hogy számottevően megnőtt az elzárással is sújtható szabálysértések tetten ért elkövetőinek válogatás és mérlegelés nélküli szabálysértési őrizetbe vétele és ezzel együtt a tömeges gyorsított bíróság elé állítása.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.09

A védelembe- és átmeneti nevelésbe vétel szabályainak változásai

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

Az átmeneti és a tartós nevelésbe vétel összevonásával a törvényben foglaltak szerint létrejövő ún. nevelésbe vételi eljárás során - a szükséges bizonyítékok beszerzését követően - a gyámhatóságnak a gyermek családból való kiemeléséről hozott döntésben egyidejűleg rendelkezni kell a gyermek ideiglenes gondozási helyéről, a gyermekvédelmi gyám kirendeléséről, illetve a szülővel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás szabályairól, továbbá a gondozási díjról.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.09

Ha az igénylő után családi pótlék ellátás jár - is igényelhet rokkantsági járadékot

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

A rokkantsági járadékot az érintett személy tizennyolcadik életévének betöltésétől lehet megállapítani. Ha a jogosultsági feltételek fennállnak, az igény – azonosan a nyugellátási igényekkel – hat hónapra visszamenőleg is érvényesíthető. A rokkantsági járadék megállapításának nem előfeltétele szolgálati idő megléte. Ezzel a rendelkezéssel válik lehetővé ellátás megállapítása azon fiatalok számára, akik egészségi állapotuk miatt az esetek túlnyomó részében nem tudnak munkát vállalni, és így szolgálati időt szerezni.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.09

A tartásdíj változásának szabályai

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

A gyermekek lakhatását sokszor a felek utolsó közös lakóhelyén oldják meg. Ha ilyenkor a különélő szülő lemond a gyermekek javára a saját tulajdoni hányadáról, akkor ennek értékét a felek a tartásdíjba betudhatják, és így az apa vagy egyáltalán nem fizet tartásdíjat, vagy csak lényegesen kisebb összeget kell havonta teljesítenie.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.09

A közös lakás használatának kérdései bontóper után

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

Az életközösség megszűnése esetére a gyermekek további lakhatásának biztosítását – ami minden körülmények között kötelességük – a szülői felügyelet rendezésének módjához igazitva, maguk határozhatják meg. A szerződés az annak megkötése után született gyermekükre is kiterjed. Ha a szerződés a kiskorú gyermek lakáshasználati jogával kapcsolatosan rendelkezést nem tartalmaz, vagy olyan rendelkezést tartalmaz, ami a lakáshasználat rendezésekor a kiskorú gyermek megfelelő lakáshoz fűződő jogát súlyosan sérti, a bíróság a gyermek érdekében a közös lakás használatát a szerződésben foglaltaktól eltérően rendezheti.

 
Teljes bejegyzés

2017.09.05

Változnak a szakértő kirendelésére vonatkozó szabályok

/ Menüpont: Jog-ÁSZ

A Pp. szabályai alapján a bíróság köteles elfogadni, ha a fél a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez szükséges tényt a megbízása alapján eljáró szakértő által készített szakvélemény benyújtásával kívánja bizonyítani. A jövőben a Pp. nem teszi lehetővé, hogy a felek a magánszakértői véleményt a perben kirendelt szakértő szakvéleményének megdöntése, aggályossá tétele érdekében használják fel. A félnek a bizonyítási indítványa előterjesztését megelőzően döntenie kell arról, hogy magánszakértő vagy kirendelt szakértő útján kíván-e bizonyítani, döntését nem változtathatja meg a későbbiekben.

 
Teljes bejegyzés