Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.08.31

A magyar valóság a PAS kapcsán

jog.jpgMint tudjuk, a magyar jogalkotó egyik legmarkánsabb jellemzője: ami kocka, gurítjuk, ami gömb, azt pedig visszük. ... Jelenleg a magyarországi jogalkotó (kormány és ellenzék közös erővel) tagadja a PAS (szülői elidegenítés) létezését, ily módon a jogalkalmazónak (bíróságnak és gyámhivatalnak) nincs semmiféle jogi eszköz a kezében, annak érdekében, hogy ha PAS-t tapasztal, közbe tudjon lépni, be tudjon avatkozni.

Ugyanúgy tagadják, hogy létezik szülői elidegenítés, mint ahogyan tagadták, hogy létezik erőszak a családok belül. Nagyon sok év telt el úgy, hogy a családon belüli erőszakba gyermekek haltak bele, vagy szereztek maradandó testi-lelki károsodást addig, mikorra a jogalkotó rájött: lépnie kell, és büntetőjogilag szabályoznia szükséges a családon belüli erőszak kérdését. (Mint ismert, később derült ki: azért akadályozta minden eszközzel a családon belüli erőszak büntetőjogi szabályozását, mert ők maguk is cinkosai voltak a családon belüli erőszakot elkövetőknek.)

A PAS esetében ugyanez a helyzet.

A jogalkotó tagadja, hogy a szülői elidegenítés létezik, nem ismerik el, hogy ennek a szülői viselkedésnek milyen káros és minden esetben MARADANDÓ hatása van - nemcsak a gyermekre, de a gyermek gyermekére is, mégpedig oly mértékben, hogy családok generációja idegenedik el egymástól, pusztán azért, mert a PAS induktor személyiségzavara nincs sem diagnosztizálva, sem pedig kezelve. (Nagy a valószínűsége annak is, hogy a jogalkotó ugyanazért tagadja ennek létét, amiért a családon belüli erőszak létét is tagadta: cinkosai az elkövetőknek. Ha szétnéznénk a bársonyszékek körül, vajon hány PAS induktort találnánk ott?)

Ne feledjük: a kiskorú veszélyeztetése cselekmény büntetőjogilag szabályozva van Magyarországon. Ez a törvény büntetni rendeli azt a szülőt, aki gyermeke egészséges pszichikai fejlődését veszélyezteti. ... Csakhogy ennél a törvényi szabályozásnál nem léteznek részletszabályok. Ily módon a szülői elidegenítés nem szerepel jogilag a gyermek egészséges pszichikai fejlődését veszélyeztető szülői cselekmények között.

És pontosan ezért nem szerepelhet ebben a törvényben a PAS sem. Mert a PAS-t nem egyedül a szülő követi el, hanem a hatóság segítségével kivitelezheti törekvéseit. Azaz: rendszerabúzus nélkül nem kivitelezhető a PAS. Csakhogy a PAS mellett a rendszerabúzus tényét sem ismeri el a jogalkotó, minek okán a rendszerabúzus cselekménye sincs jogilag szankcionálható hatással ellátva.

Mivel tehát a jogalkotó nem hajlandó büntetőjogi szabályozásba vonni a PAS cselekményét, így a jogalkalmazók nem is vehetik figyelembe, hogy ilyen van, és ez bizony - sajnos - létezik. Ez egyben azt is jelenti: sem a bírósági, sem pedig a gyámhivatali eljárásokban a PAS létét, vagy hamis vádját vizsgálni, ellenőrizni, illetve marasztaló döntést hozni e tárgykörben nem tudnak. Mert nincs mivel. Ha ugyanis nincs vonatkozó jogszabály, akkor erre alapozott hatósági döntés sem lehetséges. Mert -tanulva Kósa úrtól a "találó, frappáns" hasonlatokat: hiába szeretnék én paprikás krumplit főzni, krumpli nélkül nem fog menni. ...

Ez itt, kérem, amit a mi hazánknak csúfolnak, nem a gyermekek hazája. Ebben az országban sok minden érvényesül, a gyermekek jogain kívül. És abban az országban, ahol a gyermekekre - sajnos, sok esetben - még maguk a szülők sincsenek tekintettel, nem várható el ugyanez a jogalkotótól sem. Hiszen ők is szülők. És ha pont őket, mint szülőket, akik részei a jogalkotásnak, nem érdeklik a gyermekek, és az ő jogaik mindenek felett álló biztosítása, akkor ők maguk sem minősülhetnek jó szülőknek.

A PAS-t, előre jósolhatóan majd, talán az unokáink életében sikerülHET szabályoztatni ezzel a jogalkotóval, amellyel a magyarok rendelkeznek. Mert választások hiába lesznek. A garnitúra ugyanaz marad - ezzel együtt ugyanaz fog maradni a gyermekekhez való hozzáállásuk is.

Vannak, persze emberséges bírók és gyámügyi ügyintézők is. Akik pontosan tisztában vannak azzal: a szülői elidegenítés bizony létezik, és igenis tiltani kell, sőt, szankcionálni e cselekmény elkövetését. Ők azok a hatósági személyek, akik a gyermek befolyásolásának mértékét górcső alá veszik.

Mást ugyanis nem tehetnek. Magyarországon a PAS, mint cselekmény, jogilag nem létezik.

És amíg nem létezik, felmutathatunk ez ügyben ötvenezer féle bizonyítékot is (még akkor is, ha ezek lejegyzéséhez és iktatásához, sorrendiségének megtartásához egy egész titkárnőre van szükség. Mind tudjuk, milyen szerteágazó tevékenység is a PAS - és ahány ága van, annyiféle bizonyíték is van erre).

A PAS magyarországi jogi szabályozására igenis szükség van.