Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.09.04

A PAS felnőttkorra gyakorolt hatása

angyal.jpgSoha, még egyetlen egy esetben sem vizsgálták a PAS induktor nevelésre való alkalmasságát, pedig a tényállás erősen elgondolkodtató. Hiszen az a szülő hogyan is lehetne alkalmas gyermeke nevelésére, aki annak érdekében, hogy elidegenítse a gyermekét a másik szülőtől (PAS célszemélytől), még attól sem riad vissza, hogy hazugságokkal kreált történeteket igaznak állít be a gyermek előtt, ezzel folyamatosan hazugságban tartva őt. Alkalmas lehet-e a nevelésre az a személy, aki nem a szeretet, hanem a gyűlölet érzését erősíti a gyermekében, éveken keresztül? Mennyire alkalmas az a szülő a gyermek nevelésére, aki önhatalommal képes megvonni gyermekétől a családjával való kapcsolatának jogát?

Szakemberek állítják: a PAS induktor egy nárcisztikus és/vagy pszichopata személyiségjegyekkel bíró ember. Bár az "ember" kifejezést jómagam nem szívesen alkalmazom arra a humanoidra, aki a gyermekei kárára cselekszik. Félreértés ne essék: állatnak sem tartom - hiszen az állat akár az élete árán is védi kicsinyét. A PAS induktor ezzel szemben a saját, önös érdekein kívül semmi másért nem száll harcba, és senki másra nincs tekintettel. Magamért - mindent, mindenáron. Ez a jelszava, e szerint él, és e szerint cselekszik, feláldozva gyermekét a céljai elérése érdekében. ...

Arról is születtek már tanulmányok, hogy a PAS induktor hogyan, milyen módszerekkel viszi végbe a gyermeke elidegenítését nemcsak a másik szülőjétől, hanem annak családjától is. Arról azonban nem sokat írtak, hogy léteznek azért "intelligensebb" PAS induktorok is, akik ördögi tervük részeként a PAS célszemély családját is bevonják a PAS kivitelezésébe, ezáltal még inkább irgalmas szamaritánusnak tűnhetnek a társadalom szemében, és még inkább alávaló söpredéknek tűnhet a PAS célszemély ugyanannak a társadalomnak a megítélésében. Mert az emberek, a társadalom véleménye igencsak befolyásolható. Egy intelligensen, így mesterien kivitelezett PAS folyamat pedig kimondatlan ítéletet is hordoz a PAS célszemély társadalmi megítélésekor, kinyilvánítva: ő a bűnös, hiszen a saját családja is a PAS induktort, és annak törekvéseit támogatja, nem pedig a PAS célszemélyt.

A társadalmi gondolkodás odáig viszont már nem terjed, hogy elgondolkodjon azon: ha a PAS induktor egy nárcisztikus pszichopata, akkor a PAS induktor támogató tábora személyiségzavarairól lehet-e, kell-e szót ejteni?

Mint ahogyan azon sem gondolkodik el a társadalom, ha az elidegenítendő/elidegenített gyermek körül kizárólag olyan felnőttek élnek, akik markáns személyiségzavarral küzdenek, akik pszichikailag nem alkalmasak arra, hogy objektív látásmódra tanítsák a gyermekeket az önálló gondolkodás alapjainak elültetésétől kezdve, egész gyermek- és kamaszkorukban, hiszen a PAS induktor és támogató tábora számára kizárólag a PAS induktor szubjektív valósága létezik, mert csak az létezhet, akkor a gyermek hogyan tanulja meg az önálló gondolkodást, és az önálló döntési készséget hogyan sajátítja majd el.

Tanulmányok szólnak arról, hogy a PAS induktor a gyermekében csak azokat a gyermek által meghozott döntéseket helyesli, és erősíti, melyekkel a PAS célszemélyt a gyermek el-, illetve megítéli, vagy éppen elutasítja. A gyermekekben természetes módon nincsenek kételyek a saját döntéseikkel kapcsolatban, hiszen a PAS induktor helyeslésével, egyetértésével és bátorításával döntenek, azaz, az ő értelmezésükben jól cselekszenek akkor, amikor látszólag önállóan, mégis a PAS induktor elképzelései szerint hozzák meg döntésüket. Ily módon sikerrel sajátítják el a mások által irányított gondolkodás készségét. Felnőtté válva a PAS gyermek - mivel másfajta gondolkodásmódot nem ismer - a PAS induktor irányítása nélkül (pl. a PAS induktor életkori különbségek okán is, ha meghal), döntéseivel egyedül marad, megerősítés nélkül, a személyiségének deformálása miatti pszichikai zavarai akkor fognak jelentkezni először, amikor elmaradnak a további megerősítések a PAS induktor részéről.

Szerencsétlen esetben ekkor már a PAS gyermek maga is gyermeket nevel. Méghozzá úgy, ahogyan a nevelési elveit ő maga is elsajátította: irányítva, önállótlanná nevelve a második generációt is - és így tovább.

Súlyos, nagyon súlyos következményei vannak és lehetnek tehát annak, hogy a gyermekvédelem nem foglalkozik kellőképpen a PAS jelenségével. Olyannyira nem foglalkozik ezzel, hogy a magyar jogalkotásban még híre-hamva sincs az ilyen jellegű, szülői elidegenítésre való törekvés szankcionálásának, nem létezik önálló törvényi tényállása sem e gyermekekre rendkívül káros cselekménynek. Pedig a szakemberek már évtizedek óta kongatják a vészharangot, a jogalkotóink füléig mégsem tudnak elérni.

Büntetni rendelik azt a szülőt, aki a gyermek fizikai kapcsolattartását a különélő szülőjével akadályozza és/vagy ellehetetleníti, ugyanakkor nem rendeli büntetni azt a szülőt, aki gyermekének érzelmi-, pszichés kötődését akadályozza, vagy lehetetleníti el a különélő szülőjével.

Érdekes, de tény. Sajnálatos és releváns jogi tény. A jogalkotó kiemelt mulasztása.

Programozott gyermekek nemzedéke növekszik napjainkban, Magyarországon. Hol romlott el ez a világ? Hiszen a PAS induktort is - így, vagy úgy, de felnevelték. Csak valószínűsíteni lehet, hogy a PAS induktort sem olyan szülők nevelték, akik egészséges pszichével rendelkeztek volna. Hiszen a PAS induktor szülei degenerált gondolkodásmódot örökítettek tovább, ezért nem minősíti a PAS induktor a saját cselekményeit a PAS folyamán orvosi esetnek, illetve károsnak a saját gyermeke vonatkozásában. Persze, hogy nem, hiszen a PAS induktor sem önállóan dönt, hanem szülői, családi bátorításra cselekszik ő maga is. Hiszen ő maga is programozott gyermekből, valószínűleg, nárcisztikus/mártír szülőpáros nevelése által érett PAS induktor felnőtté. ....

A tanulmányok minden esetben megállapítják, hogy a PAS folyamán a kíméletlenség, és a kegyetlenség, mint rögzítendő jellemvonás, megtanítódik és rögzítődik a PAS gyermek számára. Felnőttként ezek a jellemvonások a személyisége elmaradhatatlan részeivé válik. Ily módon, mivel programozott gyermekként nől fel, mesterségesen társítva a kíméletlenséggel és kegyetlenséggel, valószínűsíthetően ő maga is, úgy a párkapcsolataiban és a gyermeknevelési elveiben előszeretettel alkalmazni fogja a gyermekként a PAS induktortól tanultakat. Csakúgy, ahogyan az alkoholista, vagy drogos szülők alkoholista/drogos gyermeke, a PAS gyermek is ellesi, eltanulja ezeket a felnőtt szülői szerepmintákat. Nem lesz tekintettel mások érzéseire, sem a munkahelyén, sem otthon. Manipuláció és emberi játszmák nélkül létezni nem fog tudni, úgy kell majd neki, mint a levegő az élethez.

Tényleg ilyen felnőttet akarunk nevelni abból a gyermekből, aki hús a húsunkból, vér a vérünkből? Ezt a jövőt szánjuk neki, amikor még odabenn mocorog a pocakban, és apa beszél a hasunkhoz, így teremtvén kapcsolatot a már élő, de még nem kézbe fogható, közös babánkkal, az új élet kezdetének hajnalán?

Nem hinném.

Eddig csak arról az esetről beszéltem, amikor a PAS induktor a gyermekkel élő szülő. Pedig létezik az az eset is, amikor a gyermekkel együtt élő szülő válik PAS célszeméllyé a gyermektől különélő szülő mesteri manipulációi által. Ebben az esetben a PAS induktor a különélő szülő. Ők azok, akik a PAS-t oly módon próbálják kivitelezni, hogy mindenféle rendőrségi eljárásokat indítanak a PAS célszeméllyel szemben, koholt és nem bizonyított/bizonyíthatatlan vádak alapján. A gyermek ebben a játszmában még inkább sérül. Hiszen abban a személyben bizonytalanítják el őt, akivel együtt él, akivel a mindennapjait tölti. A saját döntéseit és gondolkodásmódját saját maga vonja kétségbe, hiszen az, amit tapasztal a mindennapokban, teljesen bizonytalanná és kétségessé válik hétvégéken. A szememnek, vagy a fülemnek higgyek - érzés keríti hatalmába őt, míg meg nem tanul alkalmazkodni a mesterségesen generált élethelyzethez.

Abban az esetben, ha elhitetik vele, hogy pl. a biciklivel való borulás tulajdonképpen a PAS célszemély nevelési elveinek a hiányossága, és ez már az ő fizikai bántalmazásának minősül, onnantól kezdve automatikusan zsarolni fogja a PAS célszemélyt, ha általa bárminemű tiltással, vagy nevelési korláttal szembesül. A helyzet bonyolultabb akkor, ha azt kezdik elhitetni a PAS gyermekkel, hogy az önfeledt játék (pl. birkózás, csikizés, stb), vagy a strandon való fürdőruhára vetkőzés, vagy a félmeztelen strand röplabdázás (férfiak esetében) már szexuális zaklatásnak minősül, mely ellene irányul. Ha a gyermek ezt elhiszi, elidegenedik a szülői érintéstől, abbahagyja a szülőjével való önfeledt játékot, a gyanakvás pedig a felnőtt személyisége markáns részévé válik.

Az a gyermek, aki gyanakvásban, szülői érintés nélkül, és játékok, vagy mese nélkül nől fel, a szülői ölelés jelentette vigasz nélkül, depressziós felnőtté válik. Állandó szeretethiánnyal fog küzdeni, nem fogja elhinni, hogy őt is lehet szeretni, nagyon könnyen befolyásolhatóvá válik, hiszen kizárólag azzal szembesül, hogy nem bízhat meg senkiben, még saját magában, a saját tapasztalataiban sem. Azzal is szembesül, hogy ahhoz, hogy szeretetet kapjon, azt nem saját jogán tudja elérni, hanem akkor, ha ezt, vagy azt megteszi a másik ember kérésének megfelelően.

Ha mindez nem volna elég, vannak szülők, akik a PAS gyermekkel elhitetett történteket hivatalos útra is terelik, és a gyermekbe kódolják (tulajdonképpen szentesítik) a kitalációkat, melyek a PAS célszemély felelősségre vonását eredményezik, ha a gyermek szó szerint azt nyilatkozza a hatóságok előtt, amit a PAS induktor belé programozott. Ezek a PAS induktorok nagyon hamar le tudnának bukni, hiszen az ilyen jellegű és irányultságú hatósági eljárásokban a gyermek felnőtt szövegkönyvet használ a vallomásában. Le tudna bukni. ... Na, ja. ... Ha a hatóságoknak volna fogalmuk a PAS mibenlétéről, és fennállásának lehetőségéről.

De nincs.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy akár együtt él a gyermekkel a PAS induktor, akár nem, a kitalált vádaskodás hatóság felé érkezésekor nem kezdik el vizsgálni a szülők nevelésre való alkalmasságát. Mégpedig mindkét szülő esetében - ezt fontos hangsúlyozni, hiszen másként a manipulációk meglétére nem derülhet fény, bármely fél részéről légyen is az tapasztalható. A hatósági eljárás alatt a gyermek PAS induktorral való kapcsolata nem szakad meg, és ezt még tetőzi a gyermekbe programozott történet a gyermekkel való ismételtetése a hatóságok előtt. A gyermek minél többször mondja el azt, amit belé programoztak, annál inkább el is hiszi, és így a saját valósága részévé teszi. Teljesen függetlenül attól, hogy az a történet, melyet ismételgetnie kell, megtörtént, vagy nem történt meg a valóságban.

Így ki fog alakulni a PAS gyermekekből egy olyan felnőtt személyiség, aki a logikus, vagy logikai gondolkodásra száz százalékban képtelenné/alkalmatlanná válik. Hiszen gyermekként azt tanulta meg szüleitől: ha a nekem elmondottak és az általam megélt valóság között eltérést tapasztalok, az súlyosan minősülhet mások megítélésében, az rossz, azzal fájdalmat okozok annak, akit szeretek. Így inkább nem veszem észre a hallottak és a realitás közötti ellentmondásokat, nem tárom fel az eltéréseket sem, így jó gyerek maradhatok, hiszen dicséretet csak ez efféle gondolkodásmód érdemel. .. Ez a séma pedig könnyen és gyorsan rögzül, a PAS induktortól érkező megerősítések következtében.

A PAS gyermek tehát felnőttként kíméletlen és kegyetlen, mások érzéseire tekintet nélkül élő emberré válhat. Ugyanakkor képtelenné válhat a logikai gondolkodás- és látásmódra, az objektív valóság érzékelésére. Döntéseiben mindig mások támogatásaira és bátorítására szorulhat majd, folyamatos igénye lesz a mások általi megerősítésre, ily módon az önértékelése és önbizalma nem biztos, hogy az egészséges/elvárt módon ki fog tudni alakulni. Ezzel együtt mások által nagyon könnyen befolyásolhatóvá, manipulálhatóvá válhat, hiszen a manipulációs szándékot nem ismeri fel, ezzel együtt természetesnek is éli meg, hiszen gyermekként rögzítették benne, hogy csak akkor jó gyermek, ha szót fogad, és azt teszi, azt mondja, amit a PAS induktor hallani/látni akar tőle. A hazugságot megengedettnek, sőt, elvártnak fogja tartani, és előszeretettel, hihetően alkalmazva képessé válhat annak igazként történő előadására, másokkal való elhitetésére, ily módon ő maga is manipulátorrá változhat.

Veszélyes felnőtt alakulhat ki a PAS gyermekből. Soha nem készítettek még tanulmányt annak vonatkozásában, mennyire minősíthetőek a sorozatgyilkosok, vagy a gyilkosok PAS gyermeknek. Hogy a felnőttként elkövetett tetteik bekövetkeztéért felelőssé tehetőek-e szüleik azáltal, hogy PAS induktorként közelítettek egykoron gyermekeik felé. Hiszen nem szabad elfelejteni: a PAS gyermeket minden esetben egy pszichopata neveli, ily módon egészséges személyiséggé nevelni nem képes a gyermekét. Abban az esetben, ha a PAS olyan gyermek életében megy végbe, aki elég intelligens ahhoz, hogy egyetemet/főiskolát is elvégezzen, a helyzet még kétségbeejtőbb. Ebből a PAS gyermekből ugyanis játszi könnyedséggel válhat szociopata személyiség. Hiszen okos. A tetteit és azok következményeit is mesterien el fogja tudni rejteni mások szeme elől.

Hogy a jogalkotó a PAS-t nem hajlandó sem minősíteni, sem szankcionálni, sem pedig kényszer-gyógykezeltetni a PAS induktort, ez azt is jelentheti, hogy a jogalkotók soraiban nem is egy - mára felnőtté vált - PAS gyermek ül. Hiszen a családon belüli erőszak tényállását is hatalmas jogalkotói ellenállás eredményeként sikerült a civileknek lenyomni a jogalkotó torkán, és kikövetelni e cselekmény állam általi szankcionálását. Utólag derült ki: azért volt tapasztalható a jogalkotó részéről úgy a nagyfokú érdektelenség, mint a teljes ellenállás, mert soraikban ülő képviselők, maguk is vak komondort tartanak otthon. ...

Valószínűleg ez lehet az oka annak is, hogy a PAS gyermekeket nem hajlandóak a törvénykezés erejével megvédeni jogalkotóink.