Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.08.30

A szülőtartásra irányuló perek visszásságai

birosag--merleggel.jpgMég nagyon friss jogi fogalom a szülőtartás intézménye hazánkban, mely szerint, ha a szülő rászorulónak minősül, bíróságon kérheti gyermekeitől - önkéntes hajlandóság hiányában - a saját létfenntartásához szükséges támogatást.

A szülőtartási pereknek tehát hazánkban kialakult bírósági gyakorlata nincs, ily módon az itt "bevethető" trükkökkel sincsenek tisztában az eljáró bírák. Az a gyermek ugyanis, aki, bár egyébként megtehetné, de önkéntes hajlandósága nincs arra, hogy idős, rászoruló szülőjén segítsen, az bizony a bíróság közvetítésével sem fog segíteni.

Mindemellett fontos tény az is: az idős, tartásra szoruló szülők gyermekei többsége már külföldön dolgozik, menekülve a szegényes magyarországi anyagi körülmények és lehetőségek elől. S az, hogy Magyarországon kérhető a szülőtartás, nem jelenti automatikusan azt, hogy ez a kötelezettség más ország tekintetében is fennáll. 

Jogalkotóink ugyanis a szülőtartás jogintézményét hazánkban bár bevezették, de nem gondoskodtak ezzel együtt arról, hogy a különféle országokkal, ahová hazánk fiataljai kivándoroltak, megkössék a szükséges, vonatkozó, nemzetközi egyezményeket.

Egy olvasó fordult hozzám, aki szakmát adott gyermekei kezébe, éjt-nappallá téve dolgozott, hogy gyermekei felnőttként a megfelelő anyagi körülmények közé kerülhessenek a diákévek alatt megszerzett végzettségük által. A gyermekek, boldogulásuk érdekében felkerekedtek, itthagyták az országot, és a világ másik végén, az USA-ban keresték megélhetésüket.

Az idős szülő itthon maradt, férjét és munkavégzési képességét elvesztette, nyugdíjassá vált. Gyermekeitől segítséget kért volna, de kapcsolatuk a gyermekek külföldre költözésével először ritkult, majd megszakadt, olyannyira, hogy a szülő még gyermekei pontos, külföldi lakcímét sem ismeri. Ez egyébként nem ritka jelenség, hiszen a fiatalok csak a legritkább esetben hagyják meg a szülőnél a külföldi pontos elérhetőségüket, mivel nem gondolják azt, hogy az itthon maradt szülőnek bármikor is volna lehetősége arra, a magyarországi fizetéséből, vagy nyugdíjából, hogy meglátogassa őket külföldön önként, a gyermek erre irányuló anyagi segítsége nélkül. Természetesen, a konzulátusokon keresztül bármelyik, külföldön tartózkodó, magyar állampolgár lakcíme kideríthető, hivatalos szerv megkeresésére.

Olvasóm, a férje halálával indukálódott, szűkös és nehézkes anyagi körülményei okán megpróbált gyermekeitől támogatást, segítséget kérni, ők azonban elzárkóztak ettől. Így, más lehetősége nem maradván, bírósághoz fordult, kérve, hogy a bíróság állapítsa meg az ő, mint szülő, tartásra való rászorultságát, és gyermekei, mint nem rászorulók, tartásra való kötelezettségét.

Az első jogérvényesítési akadályt az képezte, hogy a per megindulásakor (mintegy 1,5 évvel ezelőtt) a szülőtartás jogintézményét törvény hazánkban még nem szabályozta (a rokontartást ugyanakkor igen). A bírósági eljárás alatt egyébként a szülő bizonyította, hogy ő valóban tartásra szoruló személynek számít, amit a bíróság el is ismert.

A tartásra szoruló szülőnek több gyermeke is van, akik közül mindössze egy gyermek maradt az országunkban, aki a per megindulásakor azonnal riasztotta a külföldön élő testvéreit, annak vonatkozásában, hogy szülőtartásra irányuló kereset van a bíróságon, ha onnan érkezik levél, azt ne vegyék át. Ez így is történt. A bíró hatósági személyt kért fel a külföldön élő gyermekek és lakcímük felkutatására, ennek költségét a tartásra szoruló szülőre terhelte. S mivel a szülő, éppen a tartásra való rászorultsága miatt ezt a költségnemet megfizetni nem tudta, így a külföldi lakcímek felderítése elmaradt, a külföldön élő gyermekeknél környezettanulmányok sem készülhettek el.

A Magyarországon élő gyermek a per megindulásakor azonnal az addig 8 órás munkaszerződését 4 órás munkaszerződésre változtatta, bár munkahelyet nem váltott. A bíróság felé egy romos házról készült fotót mutatott be a lakhelyeként, bár a fotón látható ingatlan és a valós életkörülményei nem voltak azonosak, ám a szülő ezt bizonyítani nem tudta, hiába csatolt fotókat a valós lakhelyről, és annak állapotáról. A bíróság által bekért környezettanulmány szintén nem abban az ingatlanban készült, ahol az itthon maradt gyermek valójában lakik.

Az itthon élő gyermek és a jogi képviselője igyekezett a bíróságon a szülőt a legrosszabb alkoholistának beállítani, s mint ilyen személyt, érdemtelennek a tartásra. Szakértői szakvélemény a szülő szenvedélybetegségének vonatkozásában, megerősítve, vagy cáfolva azt, nem készült.

A szülő, bár segítséget kért a gyermekeitől, ily módon csak megalázást kapott a bíróságon, végül a perköltség megfizetésének terhét is ő kapta az eljáró bírótól. A tartásra szoruló szülő olyannyira elkeseredett az igazságszolgáltatás eme formáján, hogy úgy döntött: eddigi életét feladva, beköltözik egy szociális otthonba, mert más lehetősége nem igazán marad, hiszen a nyugdíjának összege a saját létfenntartására sem elég.

Tulajdonképpen tőlem sem konkrét segítséget kért, mindössze azért fordult a nyilvánossághoz, hogy felhívja arra a tényre a figyelmet: szülőtartásra irányuló perekben nem minden külföldi állammal szemben van tartást elrendelő (illetve bárminemű adat kiszolgáltatására vonatkozó) megállapodása Magyarországnak. Ennek következtében, ha olyan országban élnek a tartásra kötelezhető gyermekek, amelyikkel nincs megállapodás, a szülő csak akkor érvényesítheti a tartásra való jogosultságát, ha önmaga, saját finanszírozással a gyermekei fellelésére tesz intézkedést, a saját költségén. Azon a költségén, amely eleve nincs neki, hiszen ezért fordult bírósághoz. ... A bíróság ugyanis hivatalból a külföldön élő gyermekek fellelésére hivatalos intézkedéseket csak akkor tesz, ha a tartást kérő szülő ezt megfinanszírozza a bíróság számára.

Egyetlen jogalkotói mulasztás tehát ezt a jogi anomáliát eredményezte a szülőtartásra irányuló perek esetében.