Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.09.12

Útmutató legális gyermekrabláshoz

paragrafus-fogsagaban.jpgEgy elkeseredett apa fordult hozzánk, elkészítve egy „útmutatót” a velük történtek vonatkozásában. Az útmutató kapcsán olvasónk kiemeli: „… természetesen nem bűnismétlést szorgalmazva,  inkább tanulság levonására szólítva hatóságokat, bűnmegelőzési célzattal, közérdekből.”

A hivatalok megnevezését, az eljáró hivatalos személyek neveit, és az ügyszámokat kivettük a leírásból. A történet több, mint elgondolkodtató – amellett, hogy nagyon fájdalmas is. Lássuk:

„Gyámhivatal, ha gyerekrablásban közreműködik, nem  jogsértő tevékenység? - Nem.

Rendőrség, ha gyerekrablásban közreműködik, nem  jogsértő tevékenység? - Nem.

Indoklás:

Objektív ok tényleg nem kell. Objektív alapokra nem kell helyezni gyámhivatali kiemelő határozatban megjelölt okokat. Mérlegelés lehet teljesen szubjektív, Kormányhivatal szerint is. Jogszabályi kereteken belül muszáj tartalmazni okokat. Mely okok, tartalmilag valóságnak megfelelnek, nem kérdés, nem törvényi feltétel, nem a törvényi kerethez tartozik.

Törvényi keret egészen mást jelent, objektív tények feltétele nem követelmény. Törvényi kerethez csak annyi tartozik, hogy legyen megjelölve valamilyen szubjektív ok, az minden osztályvezetőnek saját felelőssége, magánvéleménye, hogy mit jelöl meg oknak. Ha azt írja le, hogy piros hó esik, mint ok, ez kapcsolatban áll-e kiemeléssel vagy sem, az nem fontos, hivatalos határozatában ezzel ("magánvéleménnyel") még csak nem is feszegeti a jogszabályi kereteket, mert leírt "indoklást", ő így "mérlegelt", mérlegelnie kellett, hogy milyen indoklás az mindegy, lényeg az összefoglaló végső mondat, hogy összességében megállapítható a gyermek súlyos veszélyeztetettsége, ez elegendő a Kormányhivatalok számára.

Ha ez szerepel, lényegtelen mi volt a mérlegelés konkrétan, milyen tényezőket vett figyelembe, hiszen jogszabályi keretek ezzel be vannak tartva. Jogszabályi keret mindössze az, hogy határozat tartalmaz indoklást, összegzést, de, hogy tényállításai valósággal mutatnak-e összefüggést, a törvényesség szempontjából irreleváns, gyerekrablás így legálissá tehető (betartva a jogszabályi kereteket.)

Az előbbiekben vázolt "jogszabályi keretek" betartása már önmagában, konkrét eset ismerete nélkül, megalapozhatják személyiségi jogok sérelmét, jogsérelmek garmadáját indukálják. Hacsak valaki nem bátorkodik bírósághoz fordulni, hogy kérje, állapítsák meg jogainak sérelmét, akkor a Kormányhivatal ha látja is, s teljesen tisztában van vele, milyen elfogadhatatlan „durva dolgok” történtek, akkor is házon belül ezt, az adott város gyámhivatalával megbeszéli, elsimítja.

Mindezek után szeretnék csak a konkrét esetemre rátérni. KAPCSOLATTARTÁS TISZTELETBEN TARTÁSÁHOZ FŰZŐDŐ SZEMÉLYISÉGI JOG SÉRELEM, CSALÁDI S MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG SÉRELEM (legális gyerekrablás természetes hozadékai).

Olyan irreleváns dolgok, mint például "kulcs átadása nem állt összhangban a hazatérési szándékkal" és egyéb, nem tudom csak baromságnak minősíteni a kiemelő határozat indoklásaként mérlegelésben szereplő tényezőket, gyerekkiemelés szempontjából relevanciával nem bírnak.

Bírósági végzés, igazságügyi elmeorvosi szakvélemények alapján dőlt el, hogy soha nem veszélyeztettünk gyereket, se bíróság se iü. elmeorvos{gyámhivatali papírokat is alaposan érdemben tanulmányozta) nem tárt fel olyan helyzetet, akár csak egyszeri alkalmat, mely gyereket veszélyeztetett volna.

K.-KH azzal védekezik, hogy nem ők döntöttek, szerintük K. E.-i Gyámhivatal jogszabályi kereteket tartott,  szülők meghallgatása méltányos szempont, nem követelmény, szerintük ezzel Ügyészség, Bíróság is egyetért, Kormányhivatal véleményét támasztva alá.

Legális gyerekrablás „projekt” K. egész területére kiterjedt? Felperes K. E.-i  Gyámhivatal volt, most K.KH alperes lesz, ha nem érti, nem akarja esetleg nem ért egyet, másképp ismeri a jogszabályt, akkor is.

Gyerekeink veszélyeztetése sose történt, 1 alkalmat se sikerült feltárni, iü. szakértők bevonásával se Bíróságnak se Ügyészségnek. Illetve dehogyisnem: Gyámhivatal s Rendőrség közös munkáját kell ok nélküli, gyerek-abuzálásnak - s rendkívül súlyos veszélyeztetésnek - értékelni.

K.KH hangfelvétel :  "élet önt igazolta" ;  "neagyisten jogszabály-szerűtlen döntés született az nem felelősségre vonási ok ;  KH házon belül megtalálta a felelősöket .. eredeti hangfelvétel.

Egy másik felvétel, feleségemtől való szándékos szétválasztásról.

2016.09.14.Éjfélkor jogszabályi keretek közt történő, de ok nélküli kiemelés zajlott. Lehet találóbban megnevezni mint törvényes gyerekrablás? 4. oldalon  „leleplező” dokumentum, kiemelő határozatnál (165) eggyel korábbi, nem más készítette, írta alá, mint K. E.-i Gyámhivatal Osztályvezetője. Talán bizonyítja, hogy az osztályvezető tudathasadásban vagy valami egyéb nem szokványos de igen súlyos mentális betegségben szenved. 4.oldal dokumentuma, a következő vicces, de nem elképzelhetetlen fikcióval, logikusan kiegészíthető: „16:34 -kor kezdtem hallucinálni, angyalok azt sugallták, hogy azonnal intézkedjek, hozzak kiemelő határozatot, K.-…./2016 számon meg is tettem.” Történet így legalább érhető, kerek lenne „mert épelméjű ember nem hiheti, hogy helyesen döntöttek!” {dr N. L. levele, 2016.09.19.-én gyámhivatalon iktatva).

2017.02.15.VÉGZÉS, A BÍRÓ éredmi tárgyalás nélkül családot összerakja. Bíróság végzést ad Dr.Sz. B.-nak (K. Főügyészség) telefonos kérelemére. 16.-a körül ügyészségre - várva várt - kiemelt döntő jelentőséggel bíró, bírói dokumentum beérkezhetett, mely alapján Főügyészség intézkedése alátámaszthatóbbá válik, felgyorsul: 03.17.-én levelet ír alperesnek, miszerint FŐÜGYÉSZSÉG HIBÁZTATJA A FELPEREST, K. E.-i Gyámhivatalt, jelezte nekik, hogy nem hallgatták meg a szülőket kiemelés előtt, s hogy ok nélkül történt a kiemelés.

2017.06.22. Dr.Cs. K. ügyész, apának                                                                                                                    hivatali visszaéléssel megvalósított gyerekkiemelés kifogásolásának tárgyában, következőket írja:                          "téves megállapítások kifejezés helyett talán szerencsésebb lett volna a                                                                                    jogszabály által támasztott feltételek hiánya kifejezést használni".

2017.08.17.-én         A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG (Markó u 16) érdemben lefolytatott Főügyészség-i vizsgálat eredményét áttanulmányozva, korábban helyesen feltárt tényállást {hogy nem hallgatták meg a szülőket kiemelés előtt, s hogy ok nélkül történt a kiemelés} Legfőbb Ügyészség abszolút megerősíti, az apát erről hivatalos levélben tájékoztatja.

2017.08.25. Dr V. Z. főügyészségi katonai ügyész levele: "bűncselekmény gyanúja fel sem merülhet"

2017.09.24. K. KH Kormánymegbízottól az apa, család érdekében, elszenvedett gyerekrablás okán, elektronikus úton tisztelettel méltányos elégtétel adást kér, magánlevélben történő bocsánatkérést.

Nem a gyámhivatal emelte ki határozattal a gyerekeket? Ha igen, a Kormányhivatal fele kérte, ilyen egyszerű.

(OBH is megmondja bárkinek, hogy hasonló esetekben se számít, hogy a határozatot nem a Kormányhivatal hozza. Számonkéréskor megyei szint felel.  Gyerekrabló határozat ügyszámának első két betűje  „K.” megyére utal?)

2017.09.06.-án "gyamugy@k....gov.hu" címről, Kormánymegbízott levelet küld apának, felelősség alól kibúvót keresve, arról tájékoztat, hogy a döntést nem a Kormányhivatal hozta. Talán nincs tisztában, talán apa telefonos tájékoztatásait se hiszi, hogy Törvényszék alperesként bizony Kormányhivatalt fogja idézni. Még Orbán Miniszterelnök is kapott apa leveléből de a "gyamugy@k....gov.hu"-ra is ugyanazt 2016.12.22.én elküldte: "igazságügyi szakértő leírta: csak ronthatja a gyerek pszichés fejlődését, hogy el van szakítva. Ezt az állapotot a gyámhivatal tudatosan fenntartja 99 napja, döntés nélkül..T.-n az Igazságügyi Főosztály vezetője..ragaszkodik ahhoz, hogy jelenleg is a védelembe vétel felülvizsgálata zajlik. Pedig a védelembe vételt régen megszüntették és a gyerekek sincsenek nálunk. Kormánymegbízott dr K. Cs. SEMMIT SE TESZ AZ ÜGYBEN !"

2017.09.08: Kormánymegbízottnak, apa felhívja figyelmét, hogy K./…./2017 ügyszámon levélben valótlanságot állít, s tájékoztatást ad, hogy dr K. Cs. felelőssége továbbra is fennáll, hogy alperes a Kormányhivatal lesz, valamint gyerekrablás okán méltányos elégtétel megadására ismét tisztelettel  kéri, melyet 2016.09.14.-e óta se önként, se kérelemre, nem teljesít.

K. E.-i Gyámhivatal Osztályvezető stréberségéről pár szó:

Bírósági meghallgatáson is folyamatosan azzal volt a felperes Gyámhivatal elfoglalva, hogy az apa mit posztol a facebookon, ahelyett, hogy gyerekveszélyeztetéssel releváns adatot próbált volna, az eltelt 5 év iratanyagában keresni. Érdekes-e, hogy amikor gyerekem úszódeszka okozta sebéről posztoltam képet, arról tudott mindkét Gyámhivatal, de csak egyik, az esztergomi jelentett fel fénykép miatt.  Vajon miért ők? Újabb teljesen értelmetlen, gyerekek veszélyeztetésével össze nem függő hivatali kontárság?

Sz.-i Gyámhivatal észnél van, hülyeségre nem tudja az E.-i Gyámhivatal rávenni. Sajnos Sz.-i Hivatalnak "jogszabályi keretek" tartása miatt, kötelessége volt E.-i Gyámhivatali feljelentése - melyet Sz.-i Gyámhivatal soha, egy pillanatig se vett komolyan - miatt tárgyalást tartani. Hivatalból volt köteles, de még a tárgyalás napjának kitűzése előtt, sz.-i legfőbb hivatalos személyektől (személyüket nem adom közre) megtudtam, hogy úgyis azonnal megszüntetik a vizsgálatot, függetlenül a meghallgatásom tartalmától, lezáratják az ügyet a tárgyalást követően, mert pontosan tudja „mindenki” (jóhiszemű, értelmes emberek) hogy gyereknevelési szempontból nincs velünk baj, csak az „e.-iak” hülyék.

Sz.-i Gyámhivatalnak is kényelmetlen volt a szituáció, családsegítésre fordítható drága munkaidejüket értelmetlenül rabolta az ügy, tulajdonkép - már előre - bocsánatot kértek tőlem, hogy rákényszerítette az E.-i Hivatal a hivatalukat egy tárgyalásra. Sőt jelezték „légyszi” ne használjam a facebook-ot, mert annak kapcsán, mint ürügy, máskor is tud jelezni a gyámhivatal részükre, újból kötelesek lesznek lefutni felesleges köröket, mert csak a tárgyalás megtartásával nyílik alkalom saját maguknak is mérlegelni, facebook megosztásaim tartalmát. („jogszabályi keretek")

Ébresztő útmutató összegzése

Gondolkodás (mérlegelés) nélkül be lehet törni éjfélkor házba.

Onnan legálisan lehet rabolni bármennyi (illetve határozatban rögzített mennyiségben) gyereket, rendőrök kizárólagos jelenlétével (gyerekvédelmi, gyámhivatali személy, kínai tolmács .. tök fölösleges) ha rendőrség kezében szerepel határozat, mely sablon részeket tartalmaz ("veszélyeztetve vannak" kulcs-varázsszavakkal) de valósággal összefüggő, elmével, szemmel, egyéb érzékszervvel rekonstruálható, valószínűsíthető okot nem.

Ha ugyanez a rendőrság pár órával korábban becsülettel megnyugtatja családot, hogy menjenek haza szépen aludni, nincs ok félelemre, mert a rendőrség vélemény-leírása alapján nagyon jók a családban való neveléshez szükséges körülmények, akkor is egy nagy szart ér a kimondott, de jegyzőkönyvben le is írt, rendőri jelentés, nem tekinthető felhasználhatónak, családot megvédeni nem lehet vele, még ha szerepel a gyámhivatali osztályvezető aláírása is rajta, úgy is 100%-ban kiszolgáltatott marad a család a jogszabályi kereteknek, melyek nem relevánsak az okszerűséggel, a valósággal.

Jogszabály keretek helyett, az azzal össze nem függő dolgokra érdemes hangsúlyt fektetni = mérlegelési elvekre, tényezőkre, körülményekre, látható/hallható/észlelhető feltárható, megtapasztalható, bizonyítható, vagy akár csak valószínűsíthető okokra.

További erőt, egészséget, családvédelmi jó munkát Rendőrségnek s Gyámhivatalnak!”