Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.09.15

Lefordítom, magyarra ....

marionette2..jpgEleve idegesít, hogy amikor megszólal, csak dünnyög. Alig lehet érteni azt is, ahogyan elmondja, de még inkább lehetetlen értelmezni azt, amit mond. Hiába, no. … Ezt a már-már virtuális gondolkodási módot nem is lehet megérteni csak ugyanabban a virtuális gondolkodási módban. Én erre képtelen vagyok, maradván a realitás talaján. Épp ezért le fogom fordítani  Mr. Dünnyögi mondanivalóját, és az általa zengett dicshimnuszokat.

Korszatíra következik.

Merthogy interjút adott, természetesen, a Központi Hírharsonának, és ott a következőket mondta:

„A migrációs válság nem olyan, mint egy természeti katasztrófa elhárítása vagy egy gazdasági válság kezelése, hogy egyszer túlleszünk rajta, bár rövid távon vannak nehézségeink. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a harmadik generációs, látszólag már integrált, bevándorló hátterű európai polgárok által elkövetett borzalmas terrorcselekmények.

Khmm. … A jelenlegi migrációs válság első generációs. Vagy tévedek, és már 300 éve menekülnének a jelenlegi bevándorlóink a háború elől? …. „Bevándorló hátterű európai polgárok” ….. Ez a megfogalmazás sokunkra ráillik. Lévén a dédszüleim, ükszüleim, és a további felmenőim felvidéki magyarok. És ott is laktak, amíg éltek, én már nem, mert a nagyszüleim átjöttek, azaz: migránsok voltak. Bár ezt akkor még nem tudtam. …. Mr. Dünnyögi megállapítása szerint tehát én magam is terrorista vagyok, mint sokadik generációs bevándorló hátterű európai állampolgár, aki látszólag már integrálódott. ….

„Magyarország belső közbiztonsága folyamatosan javul.

Azt hiszem, ez a megállapítás magáért beszél. Elég, ha csak szétnézünk magunk körül. És van olyan bátor, hogy eképpen folytatja:

„A javulásnak számos gazdasági-társadalompolitikai összetevője van: a foglalkoztatás egyre szélesebb köre, az, hogy a közmunkarendszerben az emberek látják, hogy hasznos munkáért kapnak fizetést, a bérszínvonal és az életszínvonal javulása.

E mondat magyarra fordításához a témában nemrég elkészült Policy Agenda Jelentését hívnám segítségül, akik tényként rögzítették a következőket: „Ez év második negyedévében a BM területi adatai alapján 40 ezer fővel csökkent a közmunkások havi átlaglétszáma. Ennek a csökkenésnek 60%-át a keleti országrész adta, a fejlettebb Közép-Magyarország Régió 15%-ot, míg a nyugati országrész 35%-ot. Ha ugyanezt megnézzük a foglalkoztatotti létszám növekedése alapján, akkor látszik, hogy a keleti országrész a növekedés 37%-át, a nyugati régiók 39%-ot, míg Budapest, és Pest megye 24%-ot adott. Azaz arányait tekintve a keleti megyék sokkal többet kellett, hogy elbocsássanak a közmunkásaik közül, mint amennyivel hozzájárultak a foglalkoztatotti létszám növekedéséhez.”

Az életszínvonalunkról pedig Eurostat adatok állnak rendelkezésre: „Az Eurostat által alkalmazott egyéni fogyasztási mutatót tekintve, amit az uniós statisztikai hivatal a háztartások által megvásárolt javak és szolgáltatások alapján számol, hazánk a legszegényebbek közé tartozik: tavaly utolért bennünket Románia, és csak a horvát és bolgár háztartások állnak mögöttünk. Mi az EU-átlag 63 százalékát érjük el, a bolgár háztartások átlagos fogyasztása alig több, mint az uniós átlag fele.

És lépjünk is át egy másik megfogalmazásra: „A különböző, hevesen ellenzéki törpeszervezetek rendkívül agresszívak, a vezetőik szerint utcai erőszakra, zavargásokra van szükség a kormány megdöntéséhez.

Ez a mondat a Hófehérke c. mesét juttatja eszembe. Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, ki nem törpe-szervezet e vidéken? ….

„Szerintünk addig van demokrácia, amíg a politikai pártok meggyőződésük szerint tudják alakítani a programjukat, döntéseiket, nem úgy, ahogy a milliárdosok a saját érdekeik szerint diktálják. 

Szerintem pedig addig van demokrácia, amíg a civil érdekvédelem szót és teret kaphat a politikai pártok némasága, és néha bárgyúsága közepette. Mr. Dünnyögi azt mondja: a politikai pártok a programjaikat nem alakíthatják a milliomosok kényére kedvére. Ez nagyon helyes. De akkor miért kell a milliomos politikusok kénye-kedve szerint ennek, vagy annak a civilnek befogni a száját? Miért tilthatja le lassan a Hős, Nem Törpeszervezet Atyapárt a közösségi oldalakról a legtöbb érdekvédő adatlapját? Szóval lefordítva magyarra: az nem lehet, hogy milliomosok mondják meg a pártoknak, mit tegyenek, az viszont lehetséges, hogy milliomos politikusok mondják meg a civil érdekvédelemnek, mit, vagy mit ne tegyenek. …. És, természetesen ugyanezen milliomos politikusok mondhatják meg a politikától egy demokráciában egyébként független bíróságoknak is, hogy mikor, mit és hogyan döntsenek.

Mert szerintük ez demokrácia.

„Ahhoz, hogy valaki politizáljon, nem kell, hogy megválasszák.

Viszont: ha civilként politizálni kezd, bárki, azonnal felkoncolják, demokratikusan.

És végül:

„A másik fő kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni a hétéves munkának, gyakran erőfeszítésnek az eredményeit, amelyeket az ország – nem a kormány, nem a Fidesz önmagában, hanem szó szerint mindenki – 2010 és 2017 között elért.”

Pár szó az "eredményekről":

 • Hazánkban több százezer embernek nincs lakcíme, ebből 40 000 gyermek érintett.
 • Hazánkban több, mint 240 000 gyermek napi szinten éhezik.
 • Hazánkban a családfenntartók többsége a létminimum szintjét el nem érő minimálbéren dolgozik.
 • Az illetékes minisztérium önnön bevallása szerint közel félmillió család veszítette el otthonát, végrehajtási eljárásban, a nagy adósmentő program égisze alatt. Apropó: adómentés. Ezt a programot olyan személy dolgozhatta ki, aki egyébként a bíróságokon a bankok érdekeit képviseli az adósokkal szemben. Mert, ahogyan Mr. Dünnyögi oly frappánsan megjegyezte: egy demokráciában nem irányíthatnak milliomosok. (azt nem tett hozzá: csak a miliárdosok irányíthatnak.)
 • Hazánkban bár fizetünk TB járulékot, a közegészségügyben csak meghalni lehet, meggyógyulni nem.
 • Hazánkban az említett időszakban sem emelkedett a családi pótlék összege, ami azt jelenti, hogy napjainkban már annyi értéke sincs ennek az ellátásnak, hogy egy havi kollégiumi díjat ki lehessen fizetni belőle, vagy esetleg egy havi pelenkát lehessen rajta vásárolni.
 • Hazánkban az SNI gyermekek nem vehetnek részt a közoktatásban. Mert nincs szakember, aki képezze, fejlessze őket.
 • Hazánkban a gyermekvédelmi rendszer veszélyezteti a gyermekeket, ügyészségi vizsgálat egyetlen egy esetben sem indul, pl. foglalkozás körében elkövetett gondatlan mulasztásért és károkozásért.
 • Hazánk az egyedüli európai ország, ahol ennyi év leforgása alatt sem állítottak még föl családjogi bíróságokat, de be sem vezették azt sem, hogy a gyermekjogi képviselők a gyermekeket érintő perekben képviselhessék a gyermekek jogait és érdekeit. Ellenben hazánk az egyetlen európai ország, ahol mindezek helyett előírták az eljáró bírák számára – na, nem a szükséges szakvégzettség megszerzését családjogi döntéseknél -, hanem a mindennapi tiszta bugyi viselését.
 • Hazánkban a rokkant szülők, családfenntartók az egyébként létminimum szintjét el nem érő minimálbér töredékét kapják megélhetésként.
 • Hazánk az egyetlen európai ország, ahol a családokból a szülők szegénysége miatt emelik ki a gyermekeket, ahelyett, hogy az állam segítené a szegény sorsú szülőket. És ezt megtehetik, hiszen hazánkban a szociális biztonsághoz való jog nem alapjog többé.
 • Hazánk az egyetlen olyan ország, szintén, ahol a kormánynak, demokratikus úton még azt is joga van megmondani, hogy kötelező jelleggel hány gyermeket kell vállalni. Hazánkban még abba is beleszólhatnak, mégpedig az álszűz egyházi atyafiak, hogy akinek nem lehet természetes úton gyermeke, az ne bűnözzön a lombikprogramban való részvétellel. Sőt: hazánkban még azt is megmondhatják a politikusaink, hogy: az asszony verve jó, mert a konyhában a helye ....
 • Hazánkban nem létezik egyenlő munkáért egyenlő bér. Még elviekben sem.
 • Hazánkból az említett évek alatt fiatalok százezrei menekültek el a nyomor elől, ebből az élhetetlen országból, és váltak így más országban maguk is migránsokká – akiket, mint fentebb láthatjuk, eme jeles párt ellenségnek tart.

… és ne is soroljuk tovább, pedig volna még milyen, a társadalom szempontjából siralmas és keserű "eredményről" szólni, ennyi év kormányzás alatt. Még akkor is, ha engem nem pénzel a Soros. …

Mr. Dünnyögi meg is adja a végszót az általam tett felsorolásra, mégedig nagyon frappánsan:

„Ha létezik olyan kategória, hogy politikai horror, akkor ez az.